ZESPÓŁ

Uniwersytet Palackiego

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.
ivana.dobrotova(at)upol(dot)cz
Kierowniczka projektu, profesorka nadzwyczajna w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zajmuje się gramatyką literacką języka polskiego, kulturą języka, pragmalingwistyką, porównaniem języka polskiego i czeskiego oraz krytyczną analizą tekstów dziennikarskich. Od 1997 r. pracuje również jako tłumaczka sądowa języka polskiego.
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.
Adiunkt w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zajmuje się teorią i praktyką przekładu, współczesną literaturą polską oraz polsko-czeskimi stosunkami kulturowymi. Tłumaczy literaturę polską, jako tłumacz od lat współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami.
Mgr. Aleksandra Starzyńska, Ph.D.
Doktorka nauk humanistycznych w zakresie porównawczej filologii słowiańskiej. Lektorka w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zajmuje się etnolingwistyką, językowym obrazem świata, glottodydaktyką, praktyką przekładu.

Uniwersytet Opolski

Wojciech Chlebda, prof. zw. dr hab.
Językoznawca, teoretyk leksykografii i frazeografii, przekładoznawca, etnolingwista, pamięcioznawca, autor ponad 300 prac, w tym 4 monografii, redaktor i współautor 4 słowników przekładowych; emerytowany wykładowca akademicki, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Języka Polskiego PAN.
Irena Danecka, doktor nauk humanistycznych
Językoznawczyni, glottodydaktyczka, leksykografka, autorka podręczników i skryptów do nauki języka rosyjskiego, autorka 90 prac, współautorka 2 tematycznych słowników przekładowych: polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polsko-ukraińskiego; wykładowczyni akademicka.
Barbara Chlebda, magister filologii rosyjskiej
Językoznawczyni, glottodydaktyczka, leksykografka, autorka podręczników i skryptów do nauki języka rosyjskiego i języka polskiego, współautorka słownika przekładowego, autorka kilkudziesięciu publikacji; emerytowana wykładowczyni akademicka.
Tomasz Wielg, doktor nauk humanistycznych
Literaturoznawca, rusycysta, białorutenista, leksykograf, autor kilkudziesięciu prac dotyczących literatury rosyjskiej i białoruskiej XX/XXI wieku, współautor kilku słowników przekładowych; wykładowca akademicki.
Daniel Borysowski, doktor nauk humanistycznych
Językoznawca, lingwista komputerowy (NLP, ASR), webdesigner (HTML, CSS, JavaScript), adept programowania (Python), autor kilkunastu publikacji dotyczących tekstologii, przekładoznawstwa, leksykografii, w tym czterech działów w tematycznych słownikach przekładowych oraz jednej monografii; wykładowca akademicki.