TÝM

Univerzita Palackého

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.
ivana.dobrotova(at)upol(dot)cz
Vedoucí projektu, docentka na Katedře slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zaměřuje na spisovnou gramatiku polského jazyka, jazykovou kulturu, pragmalingvistiku, komparaci polštiny a češtiny a kritickou analýzu publicistických textů. Od roku 1997 pracuje také jako soudní tlumočník polského jazyka.
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.
Odborný asistent na Katedře slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho odborné zaměření zahrnuje problematiku teorie a praxe překladu, současné polské literatury a polsko-českých kulturních vztahů. Věnuje se překladu polské literatury a jako překladatel dlouhodobě spolupracuje s řadou institucí a organizací.
Mgr. Aleksandra Starzyńska, Ph.D.
Doktorka humanitních věd v oboru srovnávací slovanské filologie. Lektorka na Katedře slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zaměřuje na etnolingvistiku, jazykový obraz světa, didaktiku cizích jazyků a překladatelskou praxí.

Opolská univerzita

Wojciech Chlebda, prof. zw. dr hab.
Lingvista, teoretik lexikografie a frazeologie, translatolog, etnolingvista, autor 300 odborných prací včetně čtyř monografií, editor a spoluautor čtyř překladových slovníků; vysokoškolský pedagog, předseda Komitetu Językoznawstwa PAN, člen Rady Języka Polskiego PAN.
Irena Danecka, doktor nauk humanistycznych
Doktorka humanitních věd, jazykovědkyně, odbornice v oblasti glottodidaktiky a lexikografické praxe, autorka učebnic a skript pro výuku ruštiny, devadesáti odborných prací, spoluautorka dvou tematických překladových slovníků: polsko-ruského a rusko-polsko-ukrajinského; vysokoškolská pedagožka v důchodu.
Barbara Chlebda, magister filologii rosyjskiej
Lingvistka, glottodidaktička, lexikografka, autorka učebnic a skript pro studium ruštiny a polštiny, spoluautorka překladového slovníku, autorka několika desítek publikací; vysokoškolská pedagožka v důchodu.
Tomasz Wielg, doktor nauk humanistycznych
Doktor humanitních věd, literární vědec, rusista, bělorusista, lexikograf, autor několika desítek prací o ruské a běloruské literatuře 20. a 21. století, spoluautor několika překladových slovníků; vysokoškolský pedagog.
Daniel Borysowski, doktor nauk humanistycznych
Doktor humanitních věd, lingvista, počítačový lingvista (NLP, ASR), webdesigner (HTML, CSS, JavaScript), programátorský adept (Python), autor několika publikací o textologii, translatologii, lexikografii, včetně čtyř kapitol v překladových tematických slovnících a jedné monografie; vysokoškolský pedagog.