INFORMACJE O SŁOWNIKU

Orientacyjna struktura słownika „Ludzie – Media – Komunikacja”

Struktura słownika obejmuje 5 poziomów – od najbardziej ogólnego (zakres) po poziom konkretnego materiału językowego (jednostki języka):

ZAKRES
  OBSZARY
    POLA
      DZIAŁKI
        JEDNOSTKI JĘZYKA

Zakres słownika wyznacza jego tytuł; to ludzie, media, komunikacja. Zakres słownika realizowany jest w pięciu ogólnych obszarach tematycznych:
 1. DZISIEJSZE MEDIA ANALOGOWE I CYFROWE
 2. KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA W DZISIEJSZYCH MEDIACH
 3. MEDIA JAKO POŚREDNIK W INTERESACH MIĘDZY LUDŹMI
 4. ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
 5. POLITYKA KOMUNIKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ
Każdy obszar tematyczny składa się z określonej liczby uszczegółowiających go pól. Na przykład obszar „I. Dzisiejsze media analogowe i cyfrowe” składa się z 3 pól:
 1. Techniczna baza komunikacji analogowej i cyfrowej. Tradycyjny i współczesny sprzęt i osprzęt komunikacji
 2. Używanie środków komunikacji ogólnej, analogowej i cyfrowej. Działania ze sprzętem i osprzętem
 3. Napisy w przestrzeni komunikacyjnej
Każde pole tematyczne składa się z określonej liczby jeszcze bardziej szczegółowych działek tematycznych (na przykład pole 1. obszaru 1. składa się z takich szczegółowych działek, jak Prasa, Poczta, Telefonia, Telewizja itp.).

Działki tematyczne wypełnione będą konkretnym materiałem językowym – jednostkami języka, które staną się hasłami naszego słownika, oraz ich ekwiwalentami czeskimi i rosyjskimi.

Nazwy działek w słowniku podane są tylko przy jednostkach, przy których jest to niezbędna informacja, pozwalająca na precyzyjną identyfikację tematyczną tych jednostek.

Poniżej przedstawiona jest całościowa struktura słownika, tj. 5 obszarów tematycznych z ich polami.

Podstawowa struktura słownika (obszary i pola tematyczne)

OBSZAR I. DZISIEJSZE MEDIA ANALOGOWE I CYFROWE

 • Pole 1. Techniczna baza komunikacji analogowej i cyfrowej. Tradycyjny i współczesny sprzęt i osprzęt komunikacji
 • Pole 2. Używanie środków komunikacji analogowej i cyfrowej
 • Pole 3. Napisy w przestrzeni komunikacyjnej

OBSZAR II. KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA W DZISIEJSZYCH MEDIACH

 • Pole 1. Wspólnoty sieciowe, ich tworzenie i zarządzanie nimi
 • Pole 2. Tożsamości sieciowe
 • Pole 3. Etykieta w komunikacji realnej i wirtualnej

OBSZAR III. MEDIA JAKO POŚREDNIK W INTERESACH MIĘDZY LUDŹMI

 • Pole 1. Internet jako miejsce świadczenia usług (e-usługi)
 • Pole 2. Handel w przestrzeni Sieci
 • Pole 3. Internet jako miejsce pracy i miejsce pośrednictwa pracy

OBSZAR IV. ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 • Pole 1. Zagrożenia i strategia bezpieczeństwa w Sieci

OBSZAR V. POLITYKA KOMUNIKACYJNA W UNII EUROPEJSKIEJ

 • Pole 1. Unijne regulacje w obszarze komunikacji
 • Pole 2. Polityka Unii wobec europejskich języków narodowych, regionalnych i mniejszościowych
 • Pole 3. Prawa autorskie w komunikacji sieciowej
 • Pole 4. Europejski system opisu kształcenia językowego
Aktualnie słownik zawiera 8427 triad przekładowych.