AKTUALNOŚCI

3 lipca 2021 r.

3 lipca 2021 r. w murach Uniwersytetu Palackeho w Olomouci odbyło się robocze spotkanie czeskich i polskich realizatorów projektu poświęcone sprawom organizacyjnym oraz przyjęciu szczegółowego harmonogramu prac w roku 2021.

29 września 2020 r.

29 września 2020 r. na Uniwersytecie Opolskim odbyło się drugie robocze spotkanie czeskich i polskich realizatorów projektu poświęcone sposobom praktycznych konsultacji realizatorów projektu w warunkach epidemicznych.

Spotkania online

Oprócz dwóch roboczych spotkań wyjazdowych realizatorzy projektu spotykali się także zdalnie wykorzystując komunikator WhatsApp. Spotkania takie, które trwały po 1-2 godzin, odbyły się 5 czerwca, 27 listopada oraz 9 i 16 grudnia.
W roku 2021 odbyły się jak dotychczas dwa spotkania online, w których udział wzięli wszyscy czescy i polscy realizatorzy projektu: 20 stycznia i 9 kwietnia. Omówiono aktualny stan realizacji projektu oraz wypracowano szczegółowy harmonogram prac na rok 2021 i przydział zadań dla każdego z realizatorów.