INFORMACE O SLOVNÍKU

Orientační struktura slovníku „Lidé – Média – Komunikace”

Struktura slovníku zahrnuje 5 úrovní – od nejobecnější (celek) po úroveň konkrétního jazykového materiálu (jazykové jednotky):

CELEK
  OBLASTI
    POLE
      OKRUHY
        JAZYKOVÉ JEDNOTKY

Tematický celek slovníku je vymezen titulem; tj lidé, média, komunikace. Celek je realizován v pěti obecných tematických oblastech:
 1. DNEŠNÍ ANALOGOVÁ A DIGITÁLNÍ MÉDIA
 2. MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE V DNEŠNÍCH MÉDIÍCH
 3. MÉDIA JAKO PROSTŘEDNÍK VE VZTAZÍCH MEZI LIDMI
 4. HROZBY A BEZPEČNOST V SÍTI
 5. KOMUNIKAČNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE
Každá oblast se skládá z ustáleného počtu precizujících je polí. Například oblast „I. Dnešní analogová a digitální média” se skládá ze 3 polí:
 1. Technické zázemí/báze analogové a digitální komunikace. Tradiční a moderní komunikační nástroje a programy
 2. Užívání prostředků obecné, analogové a digitální komunikace. Činnosti a úkony související s nástroji a programy
 3. Nápisy v komunikačním prostoru
Každé tematické pole se skládá z určitého počtu ještě podrobnějších tematických okruhů (například pole 1. oblasti 1. se skládá z 8 podrobnějších okruhů: Tisk, Pošta, Telefon, Televize aj.).

Tematické okruhy jsou vyplněny konkrétním jazykovým materiálem – jazykovými jednotkami, které se stanou slovníkovými hesly.

Názvy tematických okruhů jsou ve slovníku uvedeny pouze u těch jednotek, u nichž je to nezbytná informace umožňující přesnou tematickou identifikaci těchto jednotek.

Níže je uvedeno 5 tematických celků (s jejich polemi, okruhy a příklady jednostek) spojených do jednoho celku. Jednotky jsou prezentovány ve zjednodušeném zápisu.

Základní struktura slovníku (celky a tematická pole)

OBLAST I. DNEŠNÍ ANALOGOVÁ A DIGITÁLNÍ MÉDIA

 • Pole 1. Technické zázemí/báze analogové a digitální komunikace. Tradiční a moderní komunikační nástroje a programy
 • Pole 2. Užívání prostředků obecné, analogové a digitální komunikace. Činnosti a úkony související s nástroji a programy
 • Pole 3. Nápisy v komunikačním prostoru

OBLAST II. MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE V DNĚŠNÍCH MÉDIÍCH

 • Pole 1. Druhy internetových společenství, jejich vznik a řízení
 • Pole 2. Internetové identity
 • Pole 3. Etiketa v reálné a virtuální komunikaci

OBLAST III. MÉDIA JAKO PROSTŘEDNÍK VE VZTAZÍCH MEZI LIDMI

 • Pole 1. Internet jako místo poskytování služeb (e-služby)
 • Pole 2. Obchodování v síti
 • Pole 3. Internet jako pracovní místo a jako místo zprostředkování práce

OBLAST IV. HROZBY A BEZPEČNOST V SÍTI

 • Pole 1. Hrozby a bezpečnostní strategie v síti

OBLAST V. KOMUNIKAČNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

 • Pole 1. Unijní regulace v oblasti komunikace
 • Pole 2. Politika EU vůči evropským regionálním a menšinovým jazykům
 • Pole 3. Autorská práva v internetovém prostředí a komunikaci
 • Pole 4. Společný evropský referenční rámec pro jazyky
V současné době slovník obsahuje 8427 překladových triád.