AKTUALITY

3. července 2021

3. července 2021 se na Univerzitě Palackého v Olomouci uskutečnilo pracovní setkání českých a polských realizátorů projektu, věnované organizačním záležitostem a přijetí podrobného harmonogramu práce na rok 2021.

29. září 2020

29. září 2020 se na univerzitě v Opole uskutečnilo druhé pracovní setkání českých a polských realizátorů projektů věnované metodám praktických konzultací realizátorů projektů v epidemických podmínkách.

Online schůzky

Kromě dvou výjezdních pracovních setkání se realizátoři projektu setkali také na dálku, pomocí aplikace WhatsApp Messenger. Setkání trvala obvykle 1–2 hodiny a konala se 5. června, 27. listopadu a 9. a 16. prosince 2020.
V roce 2021 se zatím uskutečnila dvě online setkání 20. ledna a 9. dubna, kterých se zúčastnili všichni čeští a polští realizátoři projektu. Byl projednán aktuální stav realizace projektu a byl vypracován podrobný harmonogram prací na rok 2021 a rozděleny úkoly pro každého člena projektového týmu.